Doküman İptal Talebi Nasıl Onaylanır?

by Altasoft

Doküman İptal Talebi Nasıl Onaylanır?

by Altasoft

by Altasoft

dokuman-iptal-talebi-onayi-nasil-yapilir

Dokümanın iptal edilip edilmeyeceğine karar verilen penceredir.

Onaylayan;

  • İptal talebini onaylayabilir
  • İptal talebini reddedebilir,
  • Başka bir kişiden görüş almak isteyebilir

Onaylayan görüşe gönderilmesini isterse göndermek istediği kişinin seçimini yapar ve Görüş notunu yazarak görüşe gönderir. Görüşten gelmesini beklemeden diğer işlemlere devam edebilir.

Onaylayan İptal Talebini reddederse, Doküman İptal Talebi Görüntüle Penceresine (4.2.) yani yönetim temsilcisine geri döner. Yönetim temsilcisi doküman iptal talebi ile ilgili 4.2. deki işlemleri uygulayabilir.

Onaylayan İptal Talebini onaylarsa, otomatik olarak Doküman iptal edilir, yönetim temsilcisine ve doküman iptal talebinde bulunan kişiye Onaylayanın notunun da bulunduğu otomatik e-mail gider.

Dağıtımda olan kullanıcılar Ana sayfada iptal edilen dokümanların isimlerine ulaşabilirler.

dokuman-iptal-talebi-onayi-nasil-yapilir-2

ALAN ADI AÇIKLAMALAR
Talep Eden Doküman iptal talebinde bulunanın isim ve görev bilgileri yer alır.
Talep Tarihi Talep tarihi bilgisidir.
Talep Taslağı Talep eden tarafından yazılıma yüklenen dosyanın indirildiği veya ön izleme yapıldığı yerdir.
Doküman Adı Dokümanın mevcut adıdır. Yönetim Temsilcisi isterse bu adı burada veya ileriki süreçlerde değiştirebilir. Değiştirilen şekilde süreçte devam eder.
Doküman Türü Dokümanın türünün belirtildiği alandır.
Talep Taslağı Doküman iptal talep eden tarafından yüklenmiş dokümandır.

Görüşe ve hazırlayana bu doküman gider.

Görüşe Gönderilsin mi? Görüşe gönderilip gönderilmeyeceğinin kararının verildiği yerdir.

Evet seçilirse Kime gönderileceği ve gönderilecek not yazma yeri çıkar.

Hayır seçilirse Hazırlayanın seçildiği menü ortaya çıkar. Evet seçilirse Hazırlayan kısmı çıkmaz. Sadece görüşe gönderilebilir.

Hazırlayana gitsin mi? Hazırlayana gönderilip gönderilmeyeceğinin kararının verildiği yerdir.

“Evet” seçilirse Doküman kontrol prosedürüne göre seçilecek kişinin belirlendiği alan ortaya çıkar.

“Hayır” seçilirse Onaylanın seçildiği alan ortaya çıkar.

Yeni Taslak Görüşe veya hazırlayana gönderilmemiş Doküman iptal talebinde Yönetim temsilcisi dokümanda değişiklik yapıp Talebin bundan sonra işlemlerinde kullanılmak üzere Doküman yükleyebilir. İsteğe bağlıdır.
Onaylayan Doküman yayına alınırken seçilen kişinin bilgisinin çıkar. Değiştirilemez.
Devam Et – Kaydet İşlemi seçtikten sonra işleme göre ekran değiştiren tuştur.
Top