Doküman Revizyon Yayınlama Nasıl Yapılır ?

by Altasoft

Doküman Revizyon Yayınlama Nasıl Yapılır ?

by Altasoft

by Altasoft

4-7-dokuman-revizyon-yayinlama

Doküman Revizyon talebi işlemlerinin son sayfasıdır. Bu sayfada doküman bilgilerini oluşturup yürürlüğe alınır. Dokümanın;
– Adı
– Hazırlayanı,
– Kontrol edeni,
– Onaylayanı,
– Kimlere dağıtılacağı,
– Kimin sorumluluğunda olduğu,
– Kimler indirebilecek,
– Kimler yazdırabilecek,
– Ne tür anahtar kelimeler ile aramalarda çıkabileceği,
bilgileri girilir/düzenlenir.
Bu aşamada eğer yönetim temsilcisi durumu değiştirmezse dağıtımı yapılan kişilere yazılım tarafından otomatik bilgilendirme e-maili gönderilmektedir. Doküman revizyon numarası bir artar. Bu aşamada daha önce sisteme talep eden/yönetim temsilcisi yüklenmiş dokümanı yürürlüğe sokar. İsterseniz yürürlüğe koyulacak dokümanı değiştirebilirsiniz.

ALAN ADI AÇIKLAMALAR
Doküman Adı Dokümanın adıdır. Değiştirebilirsiniz.
Onaylı Dosya Doküman Revizyon talebi süreci içerisinde onaylanmış dokümandır. Eğer bir sonraki alanda yeni bir doküman eklemezseniz bu doküman yürürlüğe girer.
Yeni Dosya Onaylanmış dosya yerine, düzenlenmiş kodu verilmiş dokümanı buradan ekleyebilirsiniz. Bu kısma ekleme yaparsanız, ekleme yaptığınız doküman yürürlüğe girecektir.
Dağıtım Dokümanı görebilecek/ulaşabileceği kişilerin seçildiği alandır. Dağıtım Görev bazında yapılmaktadır. O göreve sahip kişi/kişiler dokümana ulaşabilmektedirler.
Hazırlayan Dokümanı hazırlayan kişi otomatik çıkar. Doküman Kontrol prosedürünüze göre değişiklik yapabilirsiniz.
Revize Eden Doküman Revizyon talebinde bulunan kişi burada otomatik gelir.
Kontrol Eden Onaylayan tarafından Kontrole gönderilen kişi burada çıkar.
Onaylayan Doküman Revizyon talebi sürecinde talebi Onaylayan kişi otomatik olarak çıkar ve değiştirilemez.
Sorumlular Dokümanının asıl sahibi/leridir.
İndirebilme yetkisi Dağıtımı yapılacak kişilerden bu dokümanı indirebilme yetkisinin verildiği yerdir.
Yazdırabilme yetkisi Dağıtımı yapılacak kişilerden bu dokümanı yazdırabilme yetkisinin verildiği yerdir.
Anahtar Kelime Yazılım içerisinde doküman araması yapıldığında çıkmasını istediğiniz kelimeleri arasına virgül koyarak yazabilirsiniz.
İşlemlerimde görünsün “Evet” seçerseniz Dağıtımı yapılan kişilerde anasayfada Yürürlüğe giren dokümanlar sekmesinde görünecektir.
E-posta gönderilsin “Evet” seçerseniz dağıtımı yapılan kişilere e-mail ile otomatik yürürlüğe giren doküman uyarı yapılacaktır.
Kaydet & Yürürlüğe girsin Girilen bilgileri kaydeder ve dokümanı yürürlüğe alır.
Top