Aksiyon Yönetimi Modülü

Aksiyon Yönetimi Modülü

by Altasoft

Aksiyon Yönetimi Modülü

Kullanıcılarınıza belirli yetkiler ile aksiyonlar açabilir, açılan bu aksiyonların takibini yapabilirsiniz.

• Kullanıcı bazında aksiyon açma
• Alt aksiyon açabilme
• Aksiyon takip edebilme
• Aksiyon ve alt aksiyonların her durumu için dosya ekleyebilme
• Aksiyon kapama
• Aksiyon açılan diğer modüllerdeki yapı ile ortak bir yapı oluşturulmuştur
• Aksiyon hatırlatma sürelerini esnek hale getirme
• Aksiyon termin sürelerini e-posta/SMS ile otomatik hatırlatma
• Termin süresi geçen aksiyonların hatırlatmalarını üst amirine yapabilme

Top