Eğitim Yönetimi Modülü

Eğitim Yönetimi Modülü

by Altasoft

Eğitim Yönetimi Modülü

Bu modül ile, eğitim ihtiyaçlarını belirlenebilir, eğitim planlarını hazırlanabilirsiniz, on-line eğitimler ile ilişkilendirilebilirsiniz. Planlanan eğitimlerin takip edilmesi ve bu eğitimlere ait kayıtların katılımcı bazında tutulmasını sağlayabilirsiniz. Personel bazında hangi eğitimlerin aldığına dair liste oluşturabilirsiniz.

• Eğitim tanımlama
• Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
• Eğitim planı hazırlama ve takip etme
• Kişileri gruplandırma
• Eğitimlerin etkinlikleri izleme
• Eğitim kayıtlarını tutma
• Kişi, departman, eğitim bazında rapor alabilme
• Eğitim katılım formlarını otomatik oluşturma

Top