Eğitim Yönetimi Modülü

Eğitim Yönetimi Modülü

by Altasoft

Eğitim Yönetimi Modülü

Bu modül ile, eğitim ihtiyaçları belirlenebilir, eğitim planları hazırlanabilir, on-line eğitimler ile ilişkilendirilebilir. Planlanan eğitimlerin takip edilmesi ve kayıtlarının katılımcı bazında tutulması sağlanabilir.

– Eğitim tanımlama
– Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
– Eğitim planı hazırlama
– On-line eğitimler ile etkileşim
– Kişiye özel eğitim planı oluşturma
– Kişileri gruplandırma
– Eğitimlerin etkinlikleri izleme
– Eğitim kayıtlarını tutma

Top