İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik Yönetimi Modülü

by Altasoft

İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç tetkiklerin planlanması, uygulanması, raporlaması, takip edilmesi ve kapatılması aşamalarının tamamı etkin bir şekilde yönetilebilir. İç tetkik modülü ile, iç tetkikler süreç bazlı planlanabilir, soru listeleri oluşturabilir, onaya sunulabilir ve düzeltici faaliyetler ilgili kişiler ile paylaşılabilir.

– Süreç bazlı iç tetkikleri planlama
– Planlanan iç tetkikleri onaya sunma
– İç tetkikler için doküman kontrol listesi oluşturma
– Soru listesi oluşturma/düzenleme
– Düzeltici ve önleyici faaliyet başlatabilme(İyileştirme Yönetimi Modülü le ilişkili)
– İç tetkikteki gözlemleri kaydedebilme
– İç tetkik kayıtlarını saklayabilme
– İç tetkik raporu oluşturabilme

Ekran Görüntüleri

Top