İyileştirme Yönetimi Modülü

İyileştirme Yönetimi Modülü

by Altasoft

İyileştirme Yönetimi Modülü

Bu modül ile iyileştirme faaliyetleri (düzeltici faaliyetler, G8D, iyileştirme projeleri) etkin bir şekilde yönetilebilir. Yapılan bütün iyileştirmelerde sorumluluklar tanımlanır, uygulamalar izlenebilir ve paylaşım sağlanabilir.

Düzeltici Faaliyet
Düzeltici faaliyetleri başlatma
İlgili kişileri bilgilendirme
Düzeltici faaliyetler için sorumlu atama
Düzeltici faaliyetleri planlama
Sorumlu kişileri bilgilendirme ve faaliyetlerini izleme
Düzeltici faaliyetleri takip etme ve kapatma

Global 8D (G8D)
Düzeltici faaliyetlere ek olarak
Takım oluşturabilme,
Problem tanımlayabilme,
Kök neden belirleyebilme.

Yalın 6 Sigma Proje Yönetimi
İyileştirme projesi belirleme,
Proje ekibi ve lideri atama,
Proje hedeflerini belirleme,
Projeleri takip etme ve kapatma.

Ekran Görüntüleri

Top