İyileştirme Yönetimi Modülü

İyileştirme Yönetimi Modülü

by Altasoft

İyileştirme Yönetimi Modülü

Bu modül ile iyileştirme faaliyetleri (düzeltici faaliyetler, G8D, iyileştirme projeleri) etkin bir şekilde yönetilebilir. Yapılan bütün iyileştirmelerde sorumluluklar tanımlanır, uygulamalar izlenebilir ve paylaşım sağlanabilir.

Düzeltici Faaliyet
Düzeltici faaliyetleri başlatma
İlgili kişileri bilgilendirme
Düzeltici faaliyetler için sorumlu atama
Düzeltici faaliyetleri planlama
Sorumlu kişileri bilgilendirme ve faaliyetlerini izleme
Düzeltici faaliyetleri takip etme ve kapatma

Global 8D (G8D)
Düzeltici faaliyetlere ek olarak
Takım oluşturabilme,
Problem tanımlayabilme,
Kök neden belirleyebilme.

Yalın 6 Sigma Proje Yönetimi
İyileştirme projesi belirleme,
Proje ekibi ve lideri atama,
Proje hedeflerini belirleme,
Projeleri takip etme ve kapatma.

Ekran Görüntüleri

İyileştirme modülü ile döf taleplerinizi ve bu faaliyetlerle ilgili tüm aşamaları yönetebilirsiniz. Yetki vermiş olduğunuz kullanıcılar sistem üzerinden döf başlatılacak sürecin seçimini yaparak ve uygunsuzluk tanımlayarak döf talebi başlatabilmektedirler. İsteğe bağlı olarak kanıtlar da dosya olarak döf talebine eklenebilmektedir. Döf talebi başlatıldığı anda ilgili süreç sahibi email ile bilgilendirilmekte ayrıca faaliyet kullanıcının altasoft ekranında yer alan bildirimlerde gösterilmektedir. süreç sahibi gerekli faaliyetleri ve sorumlularını belirleyerek sistem üzerinden atamaları yapmaktadır. Tüm faaliyetler ve faaliyetler ile ilgili sorumluların notları ve ilerlemeleri sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Faaliyetler ve sorumluların notları doğrultusunda sistem üzerinden döfiler kapatılabilmekte ya da yeni döfiler açılabilmektedir.

Düzeltici faaliyetler farklı kriterlere göre listelenebilmekte, hangi aşamada oldukları listeden takip edilebilmektedir. Ayrıca döfi takip listesinin anlık güncel hali otomatik olarak indirilebilmektedir.

İyileştirme modülü ile döf formlarının ve takip listelerinin çıktılarının alınmasına gerek kalmamaktadır, bu aşamalarda yaşanan veri kayıpları ve israflar ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca modülün kullanım kolaylığı ile iyileştirme çalışmalarına kuruluşun her çalışanı dahil edilebilmekte ve kayıplar minimuma indirilmektedir. İyileştirme faaliyetlerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top