Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon Yönetimi

by Altasoft

Kalibrasyon Yönetimi Modülü

Kalibrasyon modülü ile kuruluşunuzdaki tüm ölçüm cihazlarınızı tek bir noktadan yönetebilirsiniz. Ölçüm cihazlarının kalibrasyon tiplerini, kalibrasyon zamanlarını, cihaz sorumlularını, kalibrasyon sorumluları girerek kalibrasyonlarınızı yönetebilirsiniz. Dış laboratuvar listenizi de takip edebilirsiniz.

• Cihaz türlerini belirleme
• Referans cihaz belirleme
• Kullanım yerlerini oluşturma
• Koordinatör belirleme
• Giriş yapabilecek kişileri belirleme
• Ölçüm cihazlarını ekleme
• Dış laboratuvar listesi oluşturma
• Kalibrasyon bilgisi ekleme
• Rapor ekleme
• Bir sonraki kalibrasyon tarihini takip edebilme
• İç kalibrasyon metodu belirleme
• Kalibrasyon ve cihaz sorumlularını e-posta ile bilgilendirme
• Dış kalibrasyon raporlarını sisteme yükleyebilme

AltaSoft Kalibrasyon modülü Kalibrasyona tabi cihazların yönetiminin sistematik olarak gerçekleştirilebilmesi için tasarlanmıştır.

Öncelikle kalibrasyon sistemini yönetmesi için koordinatör belirlenmekte ve kumpas, mikrometre gibi kumpas türleri ve laboratuvar, çıktı kontrol gibi cihaz kullanım yerleri sisteme tanımlanmaktadır.

Koordinatör veya koordinatörün AltaSoft üzerinden görevlendirdiği kişiler tarafından; kuruluş kapsamındaki tüm ölçüm cihazlarının seri numaralarının satın alma tarihlerinin, ölçüm hassasiyetlerinin, nasıl ve ne sıklıkta kalibre edileceğinin ve diğer gerekli bilgilerinin sisteme girişi yapılmaktadır.

Her ölçüm cihazı için bu kayıtlar tamamlandıktan sonra ölçüm kalibrasyon takip listesi seçeneği ile cihazların kalibrasyon bilgisi ve dış laboratuvara gönderilen cihazlar için dış laboratuvar bilgileri tanımlanmakta ve cihaz raporu sisteme eklenmektedir. Kalibrasyon tarihi yaklaşan cihazlarla ilgili AltaSoft tarafından koordinatöre bildirim gönderilmektedir. Kalibrasyona tabi cihazların listesi sistem üzerinden anlık olarak güncellenmekte ve talep edildiğinde raporlanabilmektedir. Kalibrasyona tabi cihazlarınızın yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top