Risk Yönetimi Modülü

Risk Yönetimi Modülü

by Altasoft

Risk Yönetimi Modülü

Süreçler bazında riskleri oluşturabilir, onaya gönderebilir, aksiyonlar veya düzeltici faaliyetler planlayarak risk büyüklüklerini yönetebilirsiniz. Uygun olmayan/beklenmeyen durumlar için aksiyonlarınızın takibini sağlayabilirsiniz. Risklerin revizyonlarını yönetebilirsiniz.

• Kuruluşa özel olasılık skalası belirleyebilme
• Kuruluşa özel etki skalası belirleyebilme
• Kuruluşa özel risk iştahı skalası belirleyebilme
• Kuruluşa özel Risk Büyüklüğü skalası belirleyebilme
• Risk değerlendirme formu ekibini esnek belirleme
• Risk değerlendirmelerini onaya sunabilme
• Riskler ve fırsatlar belirlenirken bir önceki revizyonu ile karşılaştırabilme
• Riskler ve fırsatların eski revizyonlarını görebilme
• Birden fazla risk birimi tanımlayabilme (Faaliyet, hedef, vb…)
• Tanımlanan risk birimleri bazında risk değerlendirme
• Risk iştahı ile risk değerlendirme
• Risk bazında aksiyon veya düzeltici faaliyet atayabilme
• Tekrar risk değerlendirme için hatırlatma
• Risk modülü bazlı aksiyon hatırlatma sürelerini belirleyebilme

Top