Süreç Yönetimi Modülü

Süreç Yönetimi Modülü

by Altasoft

Süreç Yönetimi Modülü

Süreç modülü ile hedefler ve performans göstergeleri daha hızlı ve daha kolay yönetilebilir. Sonuçlar grafiklerle izlenebilir ve yönetime raporlanabilir. Süreç tanımları oluşturularak süreçler standartlaştırılabilir ve daha etkin şekilde yönetilebilir.

– Kuruluşa özel süreç tanımlama
– Hedefleri belirleme
– Süreçleri tanımlama (amacı, sahibi, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları ve dokümanları, performans göstergeleri, kaynakları)
– Süreç performans göstergelerini belirleme
– Süreç performans göstergelerini hedeflerle ilişkilendirme
– Hedefler ve performans göstergelerini grafiklerle izleme
– Hedefler ve performans göstergelerini raporlama

Ekran Görüntüleri

Top