Süreç Yönetimi Modülü

Süreç Yönetimi Modülü

by Altasoft

Süreç Yönetimi Modülü

Süreç modülü ile hedefler ve performans göstergeleri daha hızlı ve daha kolay yönetilebilir. Sonuçlar grafiklerle izlenebilir ve yönetime raporlanabilir. Süreç tanımları oluşturularak süreçler standartlaştırılabilir ve daha etkin şekilde yönetilebilir.

– Kuruluşa özel süreç tanımlama
– Hedefleri belirleme
– Süreçleri tanımlama (amacı, sahibi, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları ve dokümanları, performans göstergeleri, kaynakları)
– Süreç performans göstergelerini belirleme
– Süreç performans göstergelerini hedeflerle ilişkilendirme
– Hedefler ve performans göstergelerini grafiklerle izleme
– Hedefler ve performans göstergelerini raporlama

Ekran Görüntüleri

Bir diğer temel modül süreç yönetimi modülüdür. Sistem yöneticisi öncelikle süreçleri yazılıma eklemekte ve bu süreçlerin sahiplerinin seçimlerini yapmaktadır. Süreçlerin performans göstergeleri ve hedefleri sisteme eklenmesi ve periyodik olarak veri girişlerinin yapılması sağlanmalıdır. Bir performans göstergesinin verileri sadece ilgili performans göstergesinin sorumlusu tarafından sisteme girilebilmektedir. Veriler sisteme girildikten sonra, süreçlerin performansları ve hedeflere ulaşılabilme durumları grafiklerin yardımı ile izlenebilmekte, kullanıcılara verilen yetkiler dahilinde ilgili grafikler görüntülenebilmektedir.

Veri sorumluları tarafından içinde bulunulan dönemin ve bir önceki dönemin verilerinin girişi yapılabilmekte, geriye dönük kayıt veya değişiklik yapmak istenildiğinde sistem yöneticisi onayı gerekmektedir.

Grafiklere altasoft üzerinden ulaşılabileceği gibi, otomatik raporlar ile de yöneticilere iletilmektedir. Raporlama seçeneği kullanılarak istenilen performans göstergelerini istenilen periyotlarda kullanıcılara raporlanabilmektedir. Süreçlerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top