Tetkik Yönetimi Modülü

Tetkik Yönetimi Modülü

by Altasoft

Tetkik Yönetimi Modülü

İç tetkiklerin planlanması, uygulanması, raporlaması, takip edilmesi ve kapatılması aşamalarının tamamı etkin bir şekilde yönetilebilirsiniz. İç tetkik modülüyle, iç tetkikler süreç bazlı planlanabilir, soru listeleri oluşturabilir, onaya sunulabilir ve düzeltici faaliyetler ilgili kişilerle paylaşılabilir.
İç tetkikçilerin yetkinlik kriterlerini belirleyebilir ve tetkikler sonrasında tetkikçilerinizi değerlendirebilirsiniz.

• Süreç ve sistem bazlı iç tetkikleri planlama
• Planlanan iç tetkikleri onaya sunma
• İç tetkikler için doküman kontrol listesi oluşturma
• Soru listesi oluşturma/düzenleme
• Düzeltici ve önleyici faaliyet başlatma (DF Modülü le ilişkili)
• İç tetkikteki gözlemleri kaydetme
• İç tetkik kayıtlarını saklama
• İç tetkik raporu oluşturma
• Sistem bazında tetkikçi havuzu oluşturma
• Tetkikçi yetkinliklerini belirleme
• Tetkik sonrasında tetkikçileri değerlendirme
• Tetkikçi değerlendirme kriterlerini belirleme

Ekran Görüntüleri

Kuruluş içi gerçekleştirilen sistem tetkikleri iç tetkik modülü ile yönetilmektedir.

sistem tetkikleri altasoft üzerinden planlanıp, tetkik edilecek süreçlerin sahipleri otomatik olarak bilgilendirilebilmektedir. Tetkik planı yapılırken, tetkik tarih ve süresi, tetkik esnasında hangi dokümanların ve süreçlerin denetleneceği bilgilerin girişini yapılmaktadır. Tetkik planı oluşturulduğu ve onaylandığı anda süreç sahibi de konuyla ilgili bilgilendirilmektedir.

Tetkik öncesinde soru listeleri sisteme eklenebilmektedir. Bu sayede tetkik esnasında anlık olarak döfi başlatılabilmekte, tetkik sonrasında soru listesinin dolu hali ve gerek görüldüğünde tetkikle ilgili kanıtlar sisteme eklenerek tetkik kapatılabilmektedir.

İç tetkikleri yönet seçeneği ile daha önce gerçekleştirilen tetkiklerin raporlarına kolaylıkla ulaşabilmekte ve tüm iç tetkikler bir liste halinde de raporlanabilmektedir. İç tetkikler sonucu açılan doflerin durumları takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir. İç tetkiklerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top