Toplantı Yönetimi Modülü

Toplantı Yönetimi Modülü

by Altasoft

Toplantı Yönetimi Modülü

Bu modül ile, kuruluş içindeki her türlü toplantının organizasyonu yapılabilir. Toplantı tutanakları ve kararlar kayıt altına alınır, alınan kararların uygulanması için sorumlular atanabilir ve takibi yapılabilir. Bu modülde toplantı yönetimi haricinde, kuruluş içi duyuruları da yapılabilir.

– Toplantı türlerini belirleme
– Toplantı gündemlerini belirleme
– Toplantı sıklıklarını belirleme
– Toplantı katılımcılarını belirleme
– Toplantı kararlarını kaydetme
– Toplantı kararlarına yönelik aksiyonları, sorumluları ve terminleri belirleme
– Toplantı kararlarını takip etme
– Rutin toplantı tanımlayabilme
– Katılımcılardan toplantı için onay alabilme
– Katılımcılara Outlook takvim eklentisi gönderebilme
– Kuruluş içerisinde duyurular yapabilme,
– Duyuruları görüntüleyenleri listeleyebilme.

Ekran Görüntüleri

Top