Uygun Olmayan Ürün Yönetimi Modülü

Uygun Olmayan Ürün Yönetimi Modülü

by Altasoft

Uygun Olmayan Ürün Yönetimi Modülü

Bu modül ile, uygun olmayan ürünler (hammaddeler, yarı mamuller, mamuller, iadeler) kayıt altına alınır, ne yapılacağına karar verilir, kararlar takip edilebilir ve maliyet takibi yapılabilir.

– Uygunsuzluğu tanımlayabilme
– Ürün adı ve miktarını takip edebilme
– Uygunsuzluk tanımları için fotoğraf ekleyebilme
– Uygun olmayan ürünler için karar verebilme
– Uygun olmayan ürünleri maliyetlendirme
– Uygun olmayan ürünleri raporlayabilme
– Karar uygulama sorumlusu atayabilme
– İlgili kişileri bilgilendirme
– Karar için termin atayabilme
– Kararın durumunu takip edebilme
– Uygun olmayan ürün formunu boş/dolu oluşturabilme
– Düzeltici faaliyet başlatabilme(İyileştirme Yönetimi Modülü ile İlişkili))
– Ürün grubu tanımlayabilme
– Kontrol Aşamaları tanımlayabilme
– Karar tanımlayabilme

Ekran Görüntüleri

Top