Yeni DÖF’te Faaliyetler Nasıl Planlanır?

by Altasoft

Yeni DÖF’te Faaliyetler Nasıl Planlanır?

by Altasoft

by Altasoft

Faaliyetler Nasıl Planlanır?

yeni-dof-faaliyet-planlamasi

DÖF Takip Listesinde ilgili DÖF’ ün içerisine girildiğinde de ulaşılabilir. Bir önceki bölümde KÖK nedenin belirlendiği bölümün altındadır.

Uygunsuzluğun giderilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin oluşturulduğu bölümdür. Faaliyet, sorumlusu ve termin tarihi girilerek faaliyet sorumlusuna atama yapılır ve alt kısımda bulunan Yapılacak Faaliyetler Listesine eklenir. Faaliyet Durumu “Bekleme” olarak atanır. Durumu Kırmızı top ile simgelenir. Faaliyet sorumlusu otomatik e-mail ile bilgilendirilir.

Birden fazla faaliyet oluşturulabilir.

ALAN ADI AÇIKLAMALAR
Faaliyetin Adı Faaliyetin yazıldığı yerdir.
Sorumlu Faaliyet sorumlusunun seçildiği yerdir.
Termin Tarihi Faaliyetin bitmesi gereken tarihin girildiği yerdir.
Top