Süreç Yönetimi Modülü

Süreç Yönetimi Modülü

by Altasoft

Süreç Yönetimi Modülü

Süreç türleri ile hangi sürecin hangi süreç türünde olduğu ve ilişkileri şematik olarak görüntüleyebilirsiniz. Süreç tanımları oluşturarak süreçleri standartlaştırılabilir ve daha etkin şekilde yönetebilirsiniz.

• Kuruluşa özel süreç tanımlama (süreç, alt süreç)
• Süreç türlerini tanımlama
• Süreç türlerine göre etkileşim tablosunu oluşturma
• Süreçleri tanımlama (amacı, sahibi, sorumluları, faaliyetleri, girdileri, çıktıları ve dokümanları, performans göstergeleri, kaynakları)

Ekran Görüntüleri

Bir diğer temel modül süreç yönetimi modülüdür. Sistem yöneticisi öncelikle süreçleri yazılıma eklemekte ve bu süreçlerin sahiplerinin seçimlerini yapmaktadır. Süreçlerin performans göstergeleri ve hedefleri sisteme eklenmesi ve periyodik olarak veri girişlerinin yapılması sağlanmalıdır. Bir performans göstergesinin verileri sadece ilgili performans göstergesinin sorumlusu tarafından sisteme girilebilmektedir. Veriler sisteme girildikten sonra, süreçlerin performansları ve hedeflere ulaşılabilme durumları grafiklerin yardımı ile izlenebilmekte, kullanıcılara verilen yetkiler dahilinde ilgili grafikler görüntülenebilmektedir.

Veri sorumluları tarafından içinde bulunulan dönemin ve bir önceki dönemin verilerinin girişi yapılabilmekte, geriye dönük kayıt veya değişiklik yapmak istenildiğinde sistem yöneticisi onayı gerekmektedir.

Grafiklere altasoft üzerinden ulaşılabileceği gibi, otomatik raporlar ile de yöneticilere iletilmektedir. Raporlama seçeneği kullanılarak istenilen performans göstergelerini istenilen periyotlarda kullanıcılara raporlanabilmektedir. Süreçlerinizin yönetimini ve takibini web tabanlı, sistematik hale getirmeye hazırsanız lütfen bize ulaşın…

Top