Yalın Yönetim Modülü

Yalın Yönetim Modülü

by Altasoft

Yalın Yönetim Modülü

Tüm problemlerinizi tek bir havuzda toplayabilirsiniz. Tek bir havuzda topladığınız problemleri düzeltici faaliyetler, yalın 6 sigma, kaizen veya 5S ile çözebilir ve kurumsal hafızanızı oluşturabilirsiniz.

Problem Havuzu
• Tüm problemleri tek havuzda toplama
• Problem talepleri için ön değerlendirme yapabilme
• İyileştirme projeleri için problem atama

Yalın 6 Sigma
• Proje talep edebilme
• DMAIC adımlarını takip edebilme
• Proje onaylarına sunma (Şampiyon, Karakuşak, Finans)

Kaizen
• Kaizen projelerini takip edebilme

5S
• 5S Ekipleri oluşturma
• 5S Projelerini takip edebilme

Top